fbpx

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ต่ำกว่า ปวช. / ปวช./ ป.ตรี หลายอัตรา บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ต่ำกว่า ปวช. / ปวช./ ป.ตรี หลายอัตรา บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563

  • ตำแหน่งที่รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล
  • ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ ปฏิบัติงานในวันราชการปกติ หรือวันหยุดราชการ ปฏิบัติงานเป็นผลัด ๆ ละ 8 ชั่วโมง
  • จำนวน 1  อัตรา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานต่ำกว่า 2  ปี อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,900.- บาท
  • มีประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่ 2  ปีขึ้นไป   อัตราค่าจ้างเดือนละ  11,960 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

 

 

 


  • กำหนดวัน เวลา และสถานที่สมัครสอบ
  • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)
  • ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (08.00 – 16.00 น.) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2220 7570

 


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!