สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2564 

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  • เงินเดือน 15,000 บาท
  • จำนวน 1 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
    • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

  • การรับสมัคร 
  • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • ตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 พฤศจิกายน 2564 
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!