สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา บัดนี้ – 16 ตุลาคม 2563

 • ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์  (อัตราค่าจ้าง 11,000.- บาท/เดือน)
 • ปฏิบัติงานกลุ่มงานวิเคราะห์แผนงานและโครงการ

 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

 • คุณสมบัติ
 •  อายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี หรือ เศรษฐศาสตร์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 16 ตุลาคม 2563

 • ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก ทาง E-Mail : [email protected]
 • หรือยื่นด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ ได้ที่…
 • สำนักงานปลัดกระทรวงพำณิชย์ (อาคารริมน้ำ)
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น 8 (ห้อง 30810)
 • ถนนนนทบุรี (สนามบินน้ำ) ตำบลบางกระสอ
 • อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี   โทรศัพท์ 02-507-8060

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!