กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เปิดรับสมัคร 23 – 29 ธันวาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา)
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการ สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศศาสตร์ ที่สำนักงานก.พรับรอง
 • มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพะเยา หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ http://phayao.mnre.go.th
 • แล้วยืน ใบสมัครด้วยตนเอง โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมทั้งติดรูปถ่ายมาให้ครบถ้วนเรียบร้อยก่อนนำมายื่นได้
 • ตั้งแต่วันที่ 23 – 25  และ 28 – 29  ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น) ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!