กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 21 – 25 กันยายน 2563

 • ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอกดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนวยการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 •  ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 22  – 45 ปี เพศชายหรือเพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์สมัครสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
 • ระหว่างวันที่ 21 – 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ในวันและเวลาราชการ
 • ณ ส่วนอำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ชั้น 10 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!