กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 64 อัตรา บรรจุทั่วประเทศ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา สมัคร 24 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2566


 • ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน  15000 – 16500 บาท
 • ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน  48 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ
 • (1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์ และ
 • (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือระดับที่สูงกว่า

 • ตำแหน่ง  นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน  11500 – 12650 บาท
 • ประเภท  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา  ปวส.
 • รายละเอียดวุฒิ
 • (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ
 • (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่า

 • ตำแหน่ง  นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน  11500 – 12650 บาท
 • ประเภท  ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน  7 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา ปวส. , อนุปริญญา
 • รายละเอียดวุฒิ (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
  (2) ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา และ
  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่า

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  เงินเดือน  11500 – 12650 บาท
  ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน  1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา – ปวส. – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
  (2) ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา และ
  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่า

 • ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  เงินเดือน  11500 – 12650 บาท
  ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวน  7 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา – ปวส. – อนุปริญญา
  รายละเอียดวุฒิ: (1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
  (2) ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทุกสาขาวิชา และ
  (3) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับที่สูงกว่า

 • เปิดรับสมัคร  24 กรกฎาคม ถึง  17 สิงหาคม พ.ศ. 2566
 • สมัครทาง http://mnre.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!