สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 20000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 9 ก.ค. 2566


 • ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ
 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การตลาด 2 ตำแหน่ง
 •  ระยะเวลาปฎิบัตงาน ก.ค. – ก.ย. 2566
 • ค่าตอบแทน 20,200 บาท

 • คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 •  มีความสามารถในการวางแผน
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความสามารถในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานการตลาดหรืองานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 •  หากพร้อมเริ่มงานทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ภาระงาน
 • วางแผนงานด้านกิจกรรมทางการตลาด
 • วางแผนการใช้งบประมาณกิจกรรมทางการตลาด
 • วางแผนการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์
 • บริหารช่องทางการขายในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์
 • ประสานงานติดต่อลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอร์สการเรียน


 • สอบถามเพิ่มเติม
 • โทร: 053 917 897 ต่อ 8085 • ที่มาทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!