กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 9 อัตรา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 6  – 20 กรกฎาคม 2566


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

 • ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาช่างสำรวจ
 • ตำแหน่ง : นายช่างเครื่องกล
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล
  หรือสาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สถิติ
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขนส่ง
  เงินเดือน : 13800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวน : 3 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • วิธีการรับสมัครตรวจสอบตำแหน่งว่าง ที่กรมท่าอากาศยานได้ประกาศเปิดรับสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแล้วยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 10  ชั้น (ชั้น 9) กรมท่าอากาศยาน
 • กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองการเจ้าหน้าที่ ตึกอาคาร 10 ชั้น (ชั้น 9 ) กรมท่าอากาศยาน
 • ตั้งแต่วันที่ 6  – 20 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!