การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 14 มีนาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 14 มีนาคม 2564

  • การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน กับการไฟฟ้านครหลวงในตำแหน่งลูกจ้างธุรการ, ลูกจ้างพัสดุ, ลูกจ้างจัดหาพัสดุและลูกจ้างใช้เครื่องมือกล สัญญาจ้างคราวละ 1 ปี โดยผู้สมัครต้องมีคุณวุฒิการศึกษา คุณสมบัติและเงื่อนไขต่าง ๆ โดยที่มีรายละเอียด ดังนี้

 


  • การรับสมัคร
  • สมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้
  • เข้าเว็บไซต์ www.mea.or.th คลิก ประกาศรับสมัครงาน”
  • ให้ผู้สมัครอ่านประกาศ และคำแนะนำสำหรับผู้สมัครโดยละเอียดก่อนกรอกใบสมัคร สามารถอ่านได้ในรายละเอียดเอกสารแนบของแต่ละคุณวุฒิ
  • กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนในแบบกรอกใบสมัคร และตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการสมัคร เพื่อส่งใบสมัคร ทั้งนี้ กฟน. ไม่อนุญาตให้มีการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!