Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวชหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน ปวช และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15000 สมัครวันที่ 15 – 21 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน ปวช และ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือนสูงสุด 15000 สมัครวันที่ 15 – 21 กันยายน 2564

 •  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานด้านสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 •  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word,Microsoft Excel และ Internet ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักด้านการบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และตนเอง
 • มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดได้

 • ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อช่วยปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย
 • จำนวน 2 อัตรา
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word,Microsoft Excel และ Internet ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักด้านการบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดได้

 • ตำแหน่ง พนักงานขนส่งประจำท่าเรือ
 • จำนวน 6 อัตรา
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word,Microsoft Excel และ Internet ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักด้านการบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 • มีสุขภาพแข็งแรง สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดได้
 • หากผู้สมัครอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • จำนวน 1 อัตรา
 • จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทุกสาขา) หรือระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Word,Microsoft Excel และ Internet ได้อย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร การประสานงาน มีใจรักด้านการบริการ บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และพัฒนา
 • ตนเอง มีสุขภาพแข็งแรง
 • สามารถเดินทางและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีได้

 • วิธีการสมัคร
 • ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 15 -21  กันยายน 2564
 • สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา อาคารศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล  หมู่ที่ 5 ท่าเรือพาณิชย์แหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!