Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา หลายตำแหน่ง ตั้งแต่ 16 – 24 พฤศจิกายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
 • อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวส.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ชื่อตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
 • อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • ชื่อตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
 • อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 – 24  พฤศจิกายน 2563
 • ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน
 • https://mdes.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่ 
error: Content is protected !!