องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / 3 อัตรา ตั้งแต่ 8 ถึง 17 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา / 3 อัตรา ตั้งแต่ 8 ถึง 17 กันยายน 2564

 • รายละเอียด
 • ตำแหนงที่เปิดรับสมัคร

 •  พนักงานจ้างเหมาบริการ
 • ตําแหน่ง นิติกร จํานวน 2 อัตรา
 • ตําแหน่ง นักการเงิน จํานวน 1 อัตรา

 • ตําแหน่ง นิติกร จํานวน 2 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (การพิมพ์หนังสือ การทำรายงานการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft office และอีเมล์)
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและพักแรมในต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์
 • สำหรับการปฏิบัติหน้าที่
 • กรณีมีประสบการณ์ในตำแหน่งนิติกร หรือมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • ตําแหน่ง นักการเงิน จํานวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเงินหรือการบัญชี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (การพิมพ์หนังสือ การทำรายงาน
 • การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรม Microsoft office และอีเมล์)
 • สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและค้างคืนต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้และความเข้าใจในการใช้เครื่องมือ – อุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่
 • กรณีมีประสบการณ์ ด้านการเงิน การบัญชี หรือมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

 • สมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด สามารถยืนใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบไดด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารบุคคล องค์การตลาด (สํานักงานใหญ)
 • เลขที่  51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ตามวันและเวลาราชการ
 • หมายเลขโทรศัพท์  02 024 9270 – 74 หรือยื่นทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึงฝ่ายบริหารบุคคล องค์การตลาด (สํานักงานใหญ่)
 • เลขที่ 51/47 ถนนสวนผัก ซอย 4 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
 • ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2564 จนถึง วันที่ 17 กันยายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!