องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงาน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 2 – 30 เมษายน 2567


 • ประกาศองค์การตลาดเรื่อง การรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานขององค์การตลาด
 • ตำแหน่ง นิติกรระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง นิติกร ระดับ 4 จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 15000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านกฎหมาย หรือมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานของรัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • การรับสมัคร
 • แบบใบสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารบุคคลองค์การตลาด สำนักงานใหญ่ ชั้น 3 เลขที่ 47 ถนนสวนผัก ซอยสวนผัก 5  แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

  กรุงเทพมหานคร 10170 ระหว่างวันที่ 2  เมษายน 2567 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

 • หรือสามารถดาวน์โหลดแบบใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ https:/www.market-organization.or.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน”

 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!