Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส. สมัครตั้งแต่ 9 – 22 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ วุฒิ ปวส. สมัครตั้งแต่ 9 – 22 กันยายน 2564

 • ชื่อตำแหน่ง รายละเอียดการจ้าง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ด้านการ จัดการอาคาร และสถานที

 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 12000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่าง ไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่า หรือมี ประสบการณ์ในการทำงาน ด้านที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี

 • การรับสมัครเข้ารับการเลือกสรร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถติดต่อยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน
 • ที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ [email protected]
 • สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2 6 5 9 6 5 0 6 0 9
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9  – 22 กันยายน  2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และ จังหวัดที่เปิดรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!