กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 22 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 10 – 22 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
 • กลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท
 • วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีทุกสาขา

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Excel /Microsoft PowerPoint เป็นอย่างดี
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว ขยัน อดทน
 •  มีความสุภาพเรียบร้อยและใฝ่เรียนรู้
 • ประพฤติตัวเหมาะสมและถูกกาลเทศะของทางราชการ
 • สามารถปฏิบัติล่วงเวลา และออกต่างจังหวัดได้

 • การรับสมัคร 
 • ส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ส่งมาที่ E-Mail : [email protected]
 • ตั้งแต่ วันที่ 10 – 22 กันยายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!