มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา  / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่  24 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566


 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง สังกัด และรายละเอียดการจ้าง
 • กลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 18000  บาท
 • สังกัดงานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

   

 • ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 • ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน  2566 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00  และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!