Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2567หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 23 มกราคม 2566 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 50 อัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา สมัครตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2565 – 23 มกราคม 2566

 • ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 46 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์
  2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
 • ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
  2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • เงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
 • ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 • รายละเอียดวุฒิ : 1 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
  2 ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
 • เปิดรับสมัคร : วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • https://led.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

 


Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!