สำนักงานพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / อื่นๆ หลายจังหวัด ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เปิดรับสมัคร วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา / อื่นๆ หลายจังหวัด ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. เปิดรับสมัคร วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2563

 • รายละเอียดตำแหน่ง

 • ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพีชศาสตร์ ทางพีชสวน ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
 • คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์
 • ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิตามที่ ก.พ. รับรอง ได้ที่ http://e-accreditation.ccsc.go.th/acc/index.html

 

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

 

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครต้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 เลขที่ 64 หมู่ 7  ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา
 • ตั้งแต่วันที่ 21 – 25  ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 • ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน  18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพีชศาสตร์ ทางพีชสวน ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม หรือทางเคมีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • ต้องเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 30 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

 

 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน  18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
 • ต้องเป็นผู้มีรายชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 30 วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๕ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี มหาสารคาม หนองคาย กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวลำภู และบึงกาฬ

 

 • การรับสมัคร
 • ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานพัฒนนาที่ดินเขต 5  ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!