Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานพัฒนาที่ดิน 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครออนไลน์ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

สำนักงานพัฒนาที่ดิน 12 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครออนไลน์ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566


  • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :คุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร
  เงินเดือน : 18000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวน : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทาง พืชสวน ทางการผลิตพืช ทางส่งเสริมการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางการ พัฒนาส่งเสริมแต่รูนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทาง การเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืช ทาง เทคโนโลยีการเกษตร ทางเคมีการเกษตร ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางการส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 • เป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต ๑๒ ได้แก่ จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา พัทลุง ปัตตานี ตรัง และนราธิวาส

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • เปิดรับสมัครวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 – 1 ธันวาคม 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง  ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd12.thaijobjob.comกดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้

 ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!