สำนักงานพัฒนาที่ดิน 7 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครออนไลน์ 19 – 23 ก.พ. 2567 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป สถานีพัฒนาที่ดินแพร่
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
 • อัตราว่าง  2 อัตรา
 • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 1 อัตรา
 • ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย  1 อัตรา
 • ค่าตอบแทน  18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิซาเกษตรศาสตร์ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางปฐพี ศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ทางพืชไร่นา ทางพืชไร่ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชสวน ทางการผลิตพืช ทางส่งเสริม การเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร ทางการเกษตร ทางเกษตรกรรม ทางเกษตรศาสตร์ ทางเทคโนโลยีการผลิตพืชทางเทคโนโลยีการเกษตร ทางเคมีการเกษตร ทางพัฒนาการเกษตร หรือทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 • เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 30 วัน
 • ก่อนวันรับสมัครสอบ ที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย แพร่ และพะเยา


 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • เปิดรับสมัครวันที่ สมัครออนไลน์ 19 – 23 ก.พ. 2567
 • ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์ https://ldd07.thaijobjob.com


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!