Latest:
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2567งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2567หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 23 – 29 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา สมัคร 23 – 29 ธันวาคม 2564

 • ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน
 • เงินเดือน : 37,680 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
 • .มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การวางแผน การกำหนด ยุทธศาสตร์ นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และประเมินผล หรืองานอื่น ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับวุฒิปริญญาตรี 12 ปี สำหรับวุฒิปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับวุฒิ ปริญญาเอก โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่ รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง http://personnel.labour.go.th
 • และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
 • ชั้น 12  กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 • ระหว่างวันที่ 23 – 29  ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!