กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2564 

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์)
  • จำนวน 2 อัตรา
  • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์

  • การรับสมัคร
  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
  • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 19 พฤศจิกายน 2564 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร  ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!