กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 21 – 28 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา 21 – 28 ตุลาคม 2563

 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
 • กลุ่มตามลักษณะงาน บริหารทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป
 • อัตราว่าง  1 อัตรา
 • ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13300  บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา
 •  มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน

 • การรับสมัคร 
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 20
 • สถานที่ปฏิบัติงานชั่วคราวของสถาบันโรคผิวหนัง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบัน สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563
 • ในวันและเวลาราชการ (ภาคเข้า เวลา 08.30 – 12.00 และภาคบ่าย 13.00 – 16.30  น. ) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!