สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาบริการ) ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ (จ้างเหมาบริการ) ปริญญาตรี หลายสาขาวิชา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

  • สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
  • รับสมัครเจ้าหน้าประสานงานโครงการ (จ้างเหมาบริการ)
  • จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายโครงการสำนักงาน
  •  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • 1. เพศชาย/หญิง และมีอายุไม่เกิน 30 ปี
  • 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหาร สาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • 3. ประสบการณ์ที่จะนำมาพิจารณาเป็นพิเศษ ได้แก่ ประสบการณ์การติดต่อประสานงาน และดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ การออกแบบ infographic และการจัดทำข้อมูลนำเสนอ PPT
  • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
  • ทั้งนี้ ท่านต้องปฏิบัติตามข้อมูลที่แสดงตามภาพ QR code
  •  ผู้สนใจสามารถส่งใบได้ที่ E-mail : [email protected] ติดต่อสอบถามได้ที่ 08-6050-8364 (คุณสุ)

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติและเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ
 

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!