สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา สมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ป.ตรี หลายสาขา สมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2565

  • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสาร

  • คุณสมบัติเฉพาะ
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่าในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารนสารศาสตร์ สื่อสรมวลชน หรือสาขาอื่นที่สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

    • การรับสมัคร
    • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th หรือสแกนตาม QR Code ด้านล่าง
    • และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัย ระบบสาธารณสุข 4  อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14  ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02 027 9701 ต่อ 9032 หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!