องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา ม.6 / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤษภาคม 2565

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง 74 อัตรา ม.6 / ปวช. / ปวส. / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 12 – 30 พฤษภาคม 2565

 • ประกาศองค์การเภสัชกรรม
 • เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง
 • สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม
 • ด้วย องค์การเภสัชกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
 • เป็นพนักงานและลูกจ้าง เข้าปฏิบัติงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ในองค์การเภสัชกรรม
 • โดยบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน14 อัตรา
 • จ้างเป็นลูกจ้างประจำ จำนวน 25 อัตรา
 • และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 35 อัตรา
 • รวม 74 อัตรา

 • วิธีการรับสมัคร
 • องค์การเภสัชกรรมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต ่วันที่ 12 – 30 พฤษภาคม 2565
  (ตลอด24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์https://gpo.thaijobjob.com/ และสามารถดู
  รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ที่เว็บไซต์http://www.gpo.or.th หัวข้อ ข่าวและกิจกรรม/ข่าวรับสมัครงาน
  หรือทาง Facebook/HRGPO
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 


error: Content is protected !!