ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 14 – 20 มิถุนายน 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดรับบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง สมัคร 14 – 20 มิถุนายน 2565

  • ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ฝ่ายบริหารการเงิน

  • กําหนดการรับสมัคร
  • ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th
  • ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลข โทรศัพท์ 02-202-1851, 02-202-1076
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!