สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ป.ตรี ทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 22 พฤศจิกายน 2564

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกลุ่มงานทั่วไป
 • จำนวน 1 อัตรา

 • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงาน Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูงมีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงาน ภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบ
 • ด้วยตนเอง ได้ที่ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักอำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
 • สำนักงานใหญ่  ชั้น 3 เลขที่ 68/12 อาคาร ซีอีซี  ชั้น3 -5  ถนนกำแพงเพชร 6  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่บัดนี้ ที่ 22  พฤศจิกายน 2564 ในวัน เวลา ราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!