กรมประมง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / 40 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / สมัคร  29 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2566


 

  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
  • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ

 

  • การรับสมัคร 
  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fisheries.thaijobjob.com/
  • สมัคร  29 พฤศจิกายน 2566 – 22 ธันวาคม 2566


  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ
  • กรณีผู้สมัครที่ไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงานก.พ. ในระดับปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง เมื่อสอบผ่านเกณฑ์การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการที่เปิดสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (สอบภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

  • การรับสมัคร 
  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://fisheries.thaijobjob.com/
  • สมัคร  29 พฤศจิกายน 2566 – 22 ธันวาคม 2566


กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!