สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 25 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 19,250 บาท ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 ธันวาคม 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

  • ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ
  • จำนวน 25 อัตรา
  • เงินเดือน 15,800 – 19,250 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์ และไต้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนี่ง หรือไต้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

  • การรับสมัคร รับสัครทางอินเทอร์เน็ต https://fda.thaijobjob.com/
  • ตั้งแต่ วันที่ 14 – 22 ธันวาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ และคุณสมบัติ  ต่อ
กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!