fbpx

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขาวิชา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 • ชื่อตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต
 • กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  – ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์วางแผนวางแนวปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
  และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักวิชาการกฏหมายหรือระเบียบที่วางไว้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
  – ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  – ปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จำนวน 8 อัตรา
 • จังหวัด พระนครศรีอยุธยา/ชลบุรี/ระยอง/เชียงใหม่/นครปฐม/สมุทรสาคร/กรุงเทพมหานคร
 • ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขา
 • วิชานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ /บริหารรัฐกิจ/การบัญชี/คอมพิวเตอร์/คณิตสาตร์และสถิติ/วิทยาศาสตร์ /ด้านสถิติ คณิตศาสตร์
 • หรือปริญญาโทหรือคุณนวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่าในสาขานี้
 • วิชานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารธุรกิจ/เศรษฐศาสตร์ /บริหารรัฐกิจ/การบัญชี/คอมพิวเตอร์/คณิตสาตร์และสถิติ/วิทยาศาสตร์ /ด้านสถิติ คณิตศาสตร์

การเปิดรับสมัคร

 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่หน่วยที่มีอัตราว่างตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 22 พฤษภาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ
 • หรือผู้ประสงค์จะยื่นสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ems
  – ไปยังหน่วยงานที่มีอัตราว่างสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่หน้าเว็บของหน่วยงานที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะยื่นสมัคร
  –  เริ่มส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 ถึง 22 พฤษภาคม 2563
  –  (ทั้งนี้ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ไม่เกินเวลา 16.30 น. โดยถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตารับเป็นวันส่งเอกสารการรับสมัคร )
  – สำหรับเลขประจำตัวสอบจะออกตามระดับที่เจ้าหน้าที่ได้รับเอกสารสมัครแล้วเท่านั้น

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

[/read_more]

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!