Latest:
งานบริษัทงานบริษัท 2567งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานป.ตรีหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน เงินเดือน 18900 ขึ้นไป สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2565

 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความประสงค์ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน

 • ตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4
 • แผนกวิจัยและพัฒนาระบบจราจร กองวิจัยและพัฒนา
 • จำนวน 1 อัตรา

 • คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
 • สําเร็จการศึกษาวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาดังกล่าว
 • โดยได้รับอัตราเงินเดือน ตามวุฒิแรกบรรจุในระดับปริญญาโท ได้รับอัตราเงินเดือน 18900 บาท
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน ด้านพัฒนาโปรแกรมหรือดูแลระบบคอมพิวเตอร์ หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 • จะได้รับ การพิจารณาอัตราเงินเดือนเพิ่มตามประสบการณ์ แต่พิจารณาให้ไม่เกิน 5 ปี โดยบรรจุในอัตราเงินเดือน ไม่เกิน 22580 บาท
 • ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงานที่นำมาพิจารณา จะนำระยะเวลาที่ได้ทำงานในแต่ละ หน่วยงานติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ปี มารวมกัน เศษของปีปัดทิ้ง

 • การสมัคร
 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หัวข้อ “สมัครงาน สมัครงานทางระบบอินเตอร์เน็ต

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!