บีทีเอส BTS เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บีทีเอส BTS เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ

 • Civil Maintenance Section Manager.
 • Qualification
  •  Bachelor’s degree or higher-level qualification in mechanical or civil engineering.
  •  At least 10 years of experience in related industry,  5 years in Maintenance operation and management.
  •  Strong knowledge in mechanical and civil maintenance and technology,  Experience in Mass Transit is an advantage.
  • Be able to use Auto cad.
  • Strong leadership skill(supervising, coaching, analysis and problem solving)  and good communication and interpersonal skill.
  • Have knowledge and experience of5S, Safety Management Level ,  Kaizen activity is preferable.
  • Good command of English.

  • Bachelor’s degree Major Field of Study Information Technology,  Computer Science or related field.
  • At least 5 years’ experience in Computer business, Installation and computer hardware/  software maintenance and troubleshooting.

 • วิศวกรประกันความปลอดภัย
  • Bachelor’sdegree of Engineering, Science and Industrial Education
  • At least 1 year work experience in Engineering or Safety.
  • Computer Skills (Programe Microsoft Office: Word, Excel, Powerpoint, Access).,  English Skills

 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ส่วนสวัสดิการ)
 • คุณสมบัติ 
  •  ปริญญาตรีสาขาจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาพัฒนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย 2 ปี หรือหากไม่มีประสบการณ์ ต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีมาก
  • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะทางด้านการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ดี

 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ( สายสีเหลือง และสายสีชมพู )
  • อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ หรือ Logistics หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้าน Logistics หรือ สาขาเกี่ยวข้อง
  • มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office
  • มีทักษะการอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี
  • สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีเหลือง หรือสายสีชมพู

 • Human Resources Officer
 • Qualifications
  •  Bachelor’s Degree in Human Resources Management or releted fieds.
  • At least 2 years’ experience in Human Resources or has not experience  or has experience at least 2 years’ needs excellent education record.
  • Required Technical/Functional Knowledge & Skills ; Organization Development,  Labor law, New HR Management, High Interpersonal Skills, Computer Skills,  Social Security Knowledge, Funds Welfare, Medical Fee.

 • Safety Assurance Supervisor
  • Bachelor’s degree in Engineering, Science,  Occupational Health and Safety, Business, Management Science or other related fields.
  • At least 5 years’ experience in develop for Safety Management System,    team management and problem solving, administration of documents and    records or related, database system organization data storage,    and processing public transportation.
  • Ability to create a database system and document storage.• Able to communicate in English (Speak, Listen, Write, and Read).
  • Able to work under pressure.

 • System Administration Maintenance Engineer
 • Qualifications
  • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science or related field.
  • Required Technical/Functional Knowledge & Skills.
  • Software Development, LAN architecture, Network System Interface technologies.
  • Operating System (UNIX) Solaris and Linux and Windows Server 2003 /2012 R2 Administration  DELL/HP Server Administration.
  • CTC/SCADA System, Micro SCADA ProSys 600. EBI Screen 2000, and RTU 560.
  • Operation procedures. Maintenance system. All Safety Knowledge related to working areas.
  • Supervisory skills, Human skill,Conceptual skill.
  • Good command of both spoken and written English.
  • Good command of computer skills, including MS Office Applications.
  • Required Technical/Functional Knowledge & Skills.

 • IT Technical Support Officer
 • Qualifications:
  • Up to 1 years’ experience
  • Analyzes and evaluates hardware and software problems on client PCs and peripherals.
  • Performs routine troubleshooting and repair on all client PCs and peripherals.
  • Install PCs and peripherals for users.
  • Install all software on client PCs.
  •  Manage and connect client PCs and peripherals to network with secured privilege.
  • สามารถปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู (มีนบุรี) หรือ สายสีเหลือง (ศรีเอี่ยม)

 • ช่างซ่อมบำรุงอิเล็คทรอนิกส์
 • คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขา ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า แมคคาทรอนิคส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผ่านงาน  ด้านซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณา.
  • มีความสนใจงานด้านซ่อมบำรุงระบบ อุปกรณ์ ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์
  • สามารถทำปฎิบัติงานเป็นกะหรือนอกเหนือจากตารางเวลาที่กำหนดของวันหยุดปกติได้

 • วิศวกรซ่อมบำรุงอิเล็คทรอนิกส์
 • Qualifications:
  • Bachelor´s degree in Electronic, Electrical, Computer or Mechatronic Engineering, related fields or Relevant work experience may be considered.
  • Interested in Maintenance work, including design, repairing electronic and Mechatronic equipment.
  • Ability and willingness to work rotating on-call shifts, weekends and holidays of assigned work schedule.

 • Legal Division Manager (PDPA)
 • Qualification
  • Bachelor’s degree or higher in law from recognized and distinguished universities.
  • At least 8 years of experience from law firm or in-house corporate lawyer.
  • Ability to communication effectively and efficiently and to work as a team member.
  • Good legal opinion both in Thai and English languages.• Good understanding of Personal Data Protection Act (PDPA), Cybersecurity Act and general commercial legal issues.
  • Positive attitude, ability to work independently or as a team with good interpersonal and skills.
  • Energetic in work, can work under pressure, being responsible and good human relationship.

 • Legal Supervisor
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
 • สถาปนิก (Architects)
 • GL and Tax accounting Division Manager
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( สายสีเหลือง )
 • เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • นายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • ผู้ช่วยนายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • Civil Engineer
 • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
 • Human Resources Supervisor (Compensation & Benefits)

 • สมัครได้ที่ https://www.bts.co.th/career/career-position.html
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • IT Technical Support Supervisor Pink and Yellow Line
 • วิศวกรประกันความปลอดภัย
 • เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (ส่วนสวัสดิการ)
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง ( สายสีเหลือง และสายสีชมพู )
 • Human Resources Officer
 • Safety Assurance Supervisor
 • System Administration Maintenance Engineer
 • IT Technical Support Officer
 • ช่างซ่อมบำรุงอิเล็คทรอนิกส์
 • วิศวกรซ่อมบำรุงอิเล็คทรอนิกส์
 • Legal Division Manager (PDPA)
 • Legal Supervisor
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง
 • สถาปนิก (Architects)
 • GL and Tax accounting Division Manager
 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( สายสีเหลือง )
 • เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • นายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • ผู้ช่วยนายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • Civil Engineer
 • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
 • Human Resources Supervisor (Compensation & Benefits)

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

error: Content is protected !!