องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 12 อัตรา หลายตำแหน่ง ปวช. และป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือนสูงสุด 18900 บาท / สมัคร 1 – 29 กุมภาพันธ์ 2567


  รายละเอียดการรับสมัคร


  • ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
  • เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
  • ด้วยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
   • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!