กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 – 9 ธันวาคม  2563

 • ตำแหน่ง นิติกร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • การรับสมัคร
 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม อาคารตั้ว ลพานุกรม ชั้น 1 กรมวิทยาศาสตร์บริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่ วันที่ 3 – 9 ธันวาคม  2563 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!