Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา / อื่นๆ ตั้งแต่ 11 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 24 อัตรา ปวส. และ ป.ตรี ทุกสาขา / อื่นๆ ตั้งแต่ 11 – 24 กุมภาพันธ์ 2564

 • ตำแหน่งที่รับสมัคร
 • ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน มาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

 • ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงานมาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

 • ตำแหน่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย จำนวน 5 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน มาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

 •  ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน มาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

 •  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมสำรวจ หรือวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน มาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2)

 • ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
 •  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน มาแสดงในวันเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 )

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่ 11- 24 กุมภาพันธ์ 2564
 • https://dsi.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!