fbpx

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช. เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

 • ชื่อตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
 • เงินเดือน 13,800 บาท
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
  • คุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ 2 ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 • การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

 • การรับสมัคร
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เลขที่ 104 หมู่ที่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • ตั้งแต่ วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564
 • ที่มา : https://drr.go.th/

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!