กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ / วุฒิ ป.ตรี / สมัคร 31 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2566


 • ตำแหน่ง

 • ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
 • เงินเดือน  15000-16500 บาท
 • ประเภท  วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • จำนวน  1 ตำแหน่ง

 • ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี
 • รายละเอียดวุฒิ 
 • 1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
 • 2. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป


 • สมัครทาง เว็บไซต์ : https://drr.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566  – วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2566
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!