สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เชียงราย รับสมัครงาน ปริญญาตรี / เงินเดือน 15000 /  ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 19 ก.พ. ถึง  15 มี.ค. 2567


  • ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา (เอกชน)
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

  • ยื่นใบสมัคร
  • วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
  • ให้ผู้มีความสนใจยื่นใบสมัครพร้อมเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่  19 ก.พ. 2567  ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2567
  • โดย ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดเชียงราย ถนนศูนย์ราชการ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในวันและเวลาราชการ


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇


  •  ที่มา


  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!