fbpx

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18900 ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานหลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18900 ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564

  • รายละเอียดตำแหน่ง

  • วิธีการสมัคร
  • เปิดรับสมัครทาง Internet
  • ตั้งแต่วันจันทร์ที่  19 เมษายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่  20 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
  • โดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th และ  https://dpo.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
  • เปิดรับสมัครทาง Internet
  • ตั้งแต่วันจันทร์ที่  19 เมษายน 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่  20 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด
  • โดยมีขั้นตอนดังนี้ เข้าไปที่เว็บไซต์ www.dpo.go.th และ https://dpo.thaijobjob.com/

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


[/expander_maker]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!