fbpx

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารกองทุน หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2564

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารกองทุน หลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 21 – 30 เมษายน 2564

 • ตำแหน่งทีเปิดรับสมัคร

 • พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านเลขานุการ  (มีประสบการณ์ทำงาน)
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 20000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ครุศาสตร์
 • จำนวน 2 อัตรา

 • พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่วยปฏิบัติงานด้านเลขานุการ
 • อัตราค่าจ้าง เดือนละ 16000  บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ระดับปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์
 • จำนวน 8 อัตรา

 • การสมัครเข้ารับการคัดเลือก
 • ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมเอกสารและหลักฐาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่
 • ส.กทอ. เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3  ชั้น 10  (ฝั่ง Podium) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 ในวันและ เวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ


 • รายละเอียด

 

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!