กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 20 กันยายน 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 20 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองผู้สูงอายุ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 บาท

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
 • คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความสามารถในการใช้ Microsoft office และ Info graphic
 • วิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานโครงการฯ และสามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้
 • ปฏิบัติงาน พิมพ์/ร่างหนังสือ เช่น พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกรายงาน เป็นต้น
 • มีความขยัน อดทน สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และสามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 • อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี บริบูรณ์
 • ไม่จำกัดเพศ

 • การรับสมัคร 
 • ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ที่ Email : [email protected]
 • ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 20 กันยายน 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!