Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการหา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ ม.6/ ปวช./ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565

กรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ ม.6/ ปวช./ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565


 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : นักพัฒนาสังคม
 • เงินเดือน : 18000 บาท
 • ประเภท : บริหารทั่วไป
 • จำนวน : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

 • ตำแหน่ง : พี่เลี้ยง
 • เงินเดือน : 10430 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)

 • ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
 • เงินเดือน : 10430 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ม.ต้น หรือ ม.ปลาย
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6)

 • ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • เงินเดือน : 11280 บาท
 • ประเภท : บริการ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปวช.
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งนี้ จัดส่ง
 • ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน)
 • โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่ง เอกชนประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์  4 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
 • (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1  ตำแหน่งเท่านั้น
 • และจัดส่งใบสมัครตามสถานที่ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งนี้ จัดส่ง
 • ใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หรือบริษัทขนส่งเอกชน (ที่มีระบบการลงทะเบียน)
 • โดยถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางหรือบริษัทขนส่ง เอกชนประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์  4 มีนาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
 • (เอกสารสมัครที่จัดส่งก่อนและหลังวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา) โดยผู้สมัครสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1  ตำแหน่งเท่านั้น
 • และจัดส่งใบสมัครตามสถานที่ที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่ต้อง เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!