กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 166 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / สมัครวันที่ 10 มีนาคม 2566 – 30 มีนาคม 2566

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 166 อัตรา / บรรจุทั่วประเทศ / สมัครวันที่ 10 มีนาคม 2566 – 30 มีนาคม 2566

  • รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า ภายในวันประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง


  • การรับสมัคร
  • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dol.thaijobjob.com
  • สมัครวันที่ 10 มีนาคม 2566 – 30 มีนาคม 2566
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ แลละ ลิงก์สมัครสอบ ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!