สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่งปวช. ปวส. / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ สมัคร 6 – 12 มิ.ย. 2567


  • ประกาศกรมทางหลวง
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นหนักงานราชการทั่วไป
  • หน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2

  • ประกาศกรมทางหลวงโดย สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  • ตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัด สำนักงานทางหลวงที่ 2
  • ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร สังกัด แขวงทางหลวงแพร่

  • ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2567  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!