สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย รับสมัครงาน ปวช. ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 10 – 31 ก.ค. 2566


  • สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
  • เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • ด้วยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ประสงค์จะจ้างบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  • ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  • ตำแหน่งที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างและจำนวนอัตราว่าง ได้แก่

  • ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ
  • อัตราเงินเดือน 15000 บาท
  • จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
  • ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  • อัตราเงินเดือน 9400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 600 บาท  จำนวนอัตราว่าง 1 อัตรา
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!