กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. หลายอัตรา หลายจังหวัด เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่งพนักงานบริการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ม3. /ม.6 /ปวช./ปวส./ปวท. สาขาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
 • ตั้งแต่ 8 ถึง 14 กรกฎาคม 2563
 • สมัครได้ด้วยตัวเอง ที่ฝ่ายธุรการ สำนักงานพัมนาระบบบริหาร กรมทางหลวง ถนนอยุธยา แขวงพญาไทย เขตราชเทวี กทม
 • ปิดรับสมัครแล้ว

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปวช./ปวส./ปวท. สาขาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
 • การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานทางหลวงที่ 2  
 • ตั้งแต่ 5 ถึง 11 สิงหาคม 2563

 • ตำแหน่ง พนักงานโยธา
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปวช./ปวส./ปวท.นสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเชียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคศวิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม

 • ตำแหน่ง พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
 • จำนวน 1 อัตรา
 • ปฏิบัติงาน ณ แขวงทางหลวงมุกดาหาร
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปวช./ปวส./ปวท. ในสาขาวิขาทางช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างวิทยุและโทรคมนาคม ช่างโทรคมนาคม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ที่งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 3  อ.เมือง จ.สกลนคร
 • ตั้งแต่ 3 ถึง 7 สิงหาคม 2563

 • ตำแหน่ง พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราจ้างรายวัน วันละ 377.85 บาท
 • คุณสมบัติได้รับใบอนุยาติขับขี่ตามกฎหมาย ท 2 บ2
 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม. 6
 • การรับสมัคร ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกก่อนและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ สำนักงานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 12 อำเภอเมืองจังหวัด สุพรรณบุรี 
 • ตั้งแต่ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 – 17 สิงหาคม 2563 

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ที่มา: http://www.doh.go.th/

 

[/read_more]

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!