fbpx

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง เงินเดือน 18000 บาท เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 3 – 7 สิงหาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการแรงงาน
 • อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 •  มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

 • ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
 • อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

 • ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน
 • อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

 • ชื่อตำแหน่ง : นิติกร
 • อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
 • จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขานิติศาสตร์
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม (Microsoft Office) มีความเอาใจใส่ ละเอียด รอบคอบ และซื่อสัตย์

 • วันเวลา และ สถานที่รับสมัคร
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-2486896

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ
 • วันเวลา และ สถานที่รับสมัคร
 • เปิดรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เบอร์โทรศัพท์ 02-2486896
 • ที่มา https://job.ocsc.go.th/images/Job/637312133951744090.pdf

 

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!