Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566งานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานกรุงเทพหางานป.ตรีหางานพนักงานราชการหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564

 • ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

 • ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • อัตราว่าง จํานวน 2 อัตรา
 • ค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดือนละ 18000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
 • งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.
 • ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!