กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.โท ทุกสาขา / เงินเดือน 42000/ สมัคร 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.โท ทุกสาขา / เงินเดือน 42000/ สมัคร 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2565

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
 • เงินเดือน : 42000 บาท
 • ประเภท : เชี่ยวชาญเฉพาะ
 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า 15 ปี

 • การรับสมัคร
 • วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565  ถึงวันที่ 4  พฤศจิกายน  2565  วันและเวลาราชการ
 • (ภาคเช้า 8.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น) โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

 

Booking.com

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!