กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 23430 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 15 สิงหาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ม.3/ม.6/ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 23430 บาท ตั้งแต่ วันที่ 2 – 15 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง กะลาสี
 • จำนวน 2 อัตรา
 • เงินเดือน 10,430 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีทักษะเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ประจำเรือเป็นอย่างดี
 •  ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 23,430 บาท
 • ปฏิบัติงาน ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา
  • ได้รับวุฒิปริญญาอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง จากสัตวแพทย์สภา
 • ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565

 • ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • สถานที่ปฏิบัติงาน กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (กรุงเทพฯ)
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขามัลติมีเดีย สาขาดิจิทัลอาร์ต
  • ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 สิงหาคม 2565

 • การรรับสมัคร
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  https://dmcr.thaijobjob.com/
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!